Vytisknout tuto stránku
leden 25th, 2018
Napsal(a)  Monika Little Blessings
Číst 6307 krát
Zveřejněno v 18 otázok pre chovateľa
(2 hlasů)

Chovateľ, ktorý predáva mačiatka na maznáčika - také ktoré neboli kastrované, by mal mať nejakým spôsobom túto otázku vyriešenú v zmluve.

V samostatnej otázke sme rozoberali skoré kastrácie. Pripomeňme si, že odpoveď na otázku "či používať skoré kastrácie" nie je jednoznačná. Preto skutočnosť, že chovateľ nepoužíva skoré kastrácie môže vypovedať buď o skutočnosti, že je to nezodpovedný chovateľ, ktorému je úplne jedno, kde a ako jeho mačiatka skončia. Ak naviac predáva nekastrované mačiatko bez toho, aby mal túto otázku zmluvne vyriešenú - malo by to byť pre vás varovanie. To nie je chovateľ, s ktorým by ste mali spolupracovať.

 

Alebo ak chovateľ nepoužíva skoré kastrácie v chove .... môže ísť o zodpovedného chovateľa, ktorý zatiaľ nedokáže zodpovedne vyhodnotiť protichodné informácie, ktoré sa na neho valia. Z jednej strany je to skupina chovateľov, ktorí fanaticky skoré kastrácie presadzujú - bez argumentov, alebo len s chabými argumentami v štýle "rýchlejšia rekonvalescencia", "moje mačiatka doteraz nemali problémy", "budeš zlý a nezodpovedný, ak nebudeš skoro kastrovať ...". Na druhej strane existuje menšia skupina chovateľov (naprieč plemenami), ktorá nepovažuje slovo "vzdelávať sa" za nadávku a poctivo študujú všetko, čo sa vo svete v odborných vedeckých časopisoch na túto tému publikuje. Pod termínom "odborný vedecký časopis" sa v tomto prípade nemyslia popularizačné články na internete, ale seriózne vedecké práce publikované vedeckými tímami, dokladované štatistickými analýzami. A práve tieto práce nie sú jednoznačné... 

 

Hm.... a teraz sa rozhoduj.... Možno aj váš chovateľ je práve v tejto fáze rozhodovacieho procesu. Nechajte si preto od neho vysvetliť všetky dôvody, pozitíva aj negatíva, a posúďte, či možno uvedené dôvody považovať za závažné. 
 

V každom prípade, ak aj chovateľ nerobí skoré kastrácie, mal by mať túto otázku ošetrenú v zmluve. Aké má možnosti?

 

Môže žiadať vykonanie kastrácie u svojho veterinára po dosiahnutí nejakého veku mačiatka, alebo po prvej ruji. Môže žiadať o vykonanie kastrácie u akéhokoľvek veterinára a o zaslanie potvrdenia o kastrácii a fotografického záznamu kastračnej rany. Môže žiadať vykonanie chemickej kastrácie, alebo iných alternatívnych spôsobov (pozri sa na naše články o kastráciách). Môže vyžadovať splnenie podmienok dohodnutých v zmluve pod hrozbou finančnej sankcie, môže podmieniť vlastnícke práva ku zvieraťu kastráciou. Môže použiť - nie veľmi korektný spôsob (ale často používaný) - "originál rodokmena dostanete, keď pošlete potvrdenie o kastrácii". Určite existuje aj mnoho ďalších spôsobov, ako túto otázku chovatelia riešia. Pamätajte si preto: Kúpna zmluva je právny dokument (ak obsahuje všetky právne náležitosti, ktoré zmluva má obsahovať a to čo podpisujete nie je len cár papiera), ktorý zaväzuje aj chovateľa, ale rovnako aj vás ako majiteľa. Podrobne si prečítajte, ako je táto otázka riešená v zmluve u konkrétneho chovateľa, diskutujte s ním a ak súhlasíte s navrhovaným riešením, tak si mačiatko kúpte. 
 

Ak ste navštívili niekoľko chovateľských staníc pri výbere svojho maznáčika - niektoré kastrujú a diskusiu nepripúšťajú, iné sú ochotné vysvetľovať a diskutovať - vyberajte podľa svojho vlastného rozumu. Ani vy predsa nie ste sliepka, ktorá zvláda duševné pochody len na úrovni - "to je zrno, to sa zobe". Dôležité je, aby ste sa pýtali - PREČO???

 

 

Další informace

  • CZ:

    Tento web a jeho obsah (vč. grafické úpravy a uspořádání) je chráněn autorským právem dle zákona č. 121/2000 Sb. Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen "Autorský zákon") ve znění pozdějších předpisů. Jakékoliv použití díla či jeho části bez souhlasu vlastníka autorský práv může mít za následek postih v rámci občanskoprávního či trestního řízení, jakož i vznik odpovědnosti za škody způsobené nositeli majetkových práv ve smyslu ustanovení Občanského zákoníku a Trestního zákoníku, případně uplatnění jiných práv vyplývajících z Autorského zákona a dalších právních předpisů.

Naposledy změněno čtvrtek, 25 leden 2018 22:54