Vytisknout tuto stránku

Výsledky anket

srpen 29th, 2018
Napsal(a) 
Číst 1108 krát
Zveřejněno v basic-info
(3 hlasů)

V rámci fungování naší facebookové skupiny proběhly v létech 2016, 2018 a 2019 ankety. Tyto ankety měly za cíl zjistit, jaké je složení ragdollů v rámci naší facebookové skupiny a zda se i v České republice a na Slovensku projevil trend v poptávce po konkrétním zbarvení. Myslím si, že je skvělé vidět, jak se v průběhu času mění náš vkus a která barevná varieta zrovna v daném čase frčí. Díky těmto anketám můžeme vytvořit průměrného ragdolla facebookové skupiny ČeskoSlovensko miluje ragdolly.  

První anketa na téma barvy proběhla v roce 2016. Zde vyšlo, že průměrným ragdollem je ragdoll ve zbarvení "blue colorpoint". V roce 2018, když jsme anketu opakovaly, tak se trend změnil a průměrným ragdollem se stal ten, který má zbarvení "blue mitted". V roce 2019 se tento trend nezměnil a průměrným ragdollem byl ten se zbarvením "blue mitted". 

  analýza barvy vývoj v létech 2019

 

analýza variety vývoj v létech 2019

 

Dalším ukazatelem pro porovnání bylo to, jak se změnil poměr ragdollů s kresbou (označováno jako lynx) a v případě ragdollích slečen, jak se změnil poměr želviček (označováno jako tortie). V roce 2016 bylo nejčastější zbarvení s kresbou mitted, stejně tak i v roce 2018 a 2019. U ragdollích holek však v průběhu let došlo ke změně. V roce 2016 bylo v popředí zbarvení blue tortie. Při následném sčítání v roce 2018 však vedly děvčata se zbarvením seal tortie. Nicméně ve vedení moc dlouho nezůstaly, jelikož v roce 2019 vyhrálo zbarvení blue tortie. Co se však zásadně změnilo, tak v roce 2019 se nám poprvé objevuje zbarvení chocolate tortie!!! 

 

analýza lynx vývoj v létech

 

 analýza tortie vývoj v létech

   

 

Anketu týkající se roku narození a pohlaví bylo prováděno pouze v roce 2018. Dle tohoto se průměrný ragdoll narodil v roce 2016 a co se týče pohlaví, tak je to kocour.

anketa vek 2018   Anketa pohlavi 2018

 

 

Když jsme v roce 2018 ankety podtrhly a sečetly, vyšlo nám, že průměrný ragdoll je, jak již bylo uvedeno výše, ve zbarvení blue mitted, narozený v roce 2016 a je to kocour. Bohužel se nám žádného takového nepodařilo v rámci skupiny nalézt. Co se nám však podařilo, tak nalézt ragdolly ve zbarvení "blue mitted" a "blue colorpoint", kdy některé z nich můžete vidět na fotkách v tomto příspěvku.

 

anketa fotka 01      anketa fotka 02

 

anketa fotka 03

 

 

V roce 2019 se nám trend nezměnil, takže pomyslným vítězem v naší anketě je ragdoll ve zbarvení "blue mitted".

 

V minulosti jsem prováděla i analýzu ragdollů na Slovensku a to od prvního importu v roce 2002 až do konce roku 2016. Pokud Vás zajímá, jaký byl trend během uplynulých 15ti let a zda výsledky z roku 2016 korespondují s výsledky naší ankety, tak můžete nakouknout do našeho článku Analýza ragdollů na Slovensku.

 

 

 

 

Tento web a jeho obsah (vč. grafické úpravy a uspořádání) je chráněn autorským právem dle zákona č. 121/2000 Sb. Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen "Autorský zákon") ve znění pozdějších předpisů. Jakékoliv použití díla či jeho části bez souhlasu vlastníka autorský práv může mít za následek postih v rámci občanskoprávního či trestního řízení, jakož i vznik odpovědnosti za škody způsobené nositeli majetkových práv ve smyslu ustanovení Občanského zákoníku a Trestního zákoníku, případně uplatnění jiných práv vyplývajících z Autorského zákona a dalších právních předpisů. 

 

Naposledy změněno neděle, 05 duben 2020 22:31