Vytisknout tuto stránku

Výsledky anket

srpen 29th, 2018
Napsal(a) 
Číst 606 krát
Zveřejněno v basic-info
(0 hlasů)

Na naší facebookové stránce probíhaly v minulosti ankety, které měly za cíl zjistit, jak vypadá průměrný ragdoll facebookové skupiny ČeskoSlovensko miluje ragdolly. V tomto článku se dozvíte, jaký byl stav v roce 2016 a jak se trend v chovu a oblíbenost barevných variet změnila v roce 2018.

 První anketa na téma barvy proběhla v roce 2016. Zde vyšlo, že průměrným ragdollem je ragdoll ve zbarvení "blue colorpoint". V roce 2018, když jsme anketu opakovaly, tak se trend změnil a průměrným ragdollem se stal ten, který má zbarvení "blue mitted". 

anketa barvy 01   anketa varieta 01

Dalším ukazatelem pro porovnání bylo to, jak se změnil poměr ragdollů s kresbou (označováno jako lynx) a v případě ragdollích slečen, jak se změnil poměr želviček (označováno jako tortie).

anketa lynx 01   anketa tortie 01

 

Nově jsme do ankety zavedly i věk, kdy průměrný ragdoll se narodil v roce 2016 a co se týče pohlaví, tak je to kocour.

anketa vek 2018   Anketa pohlavi 2018

 

 

Když jsme naše letošní ankety podtrhly a sečetly, vyšlo nám, že průměrný ragdoll je, jak již bylo uvedeno výše, ve zbarvení blue mitted, narozený v roce 2016 a je to kocour. Bohužel se nám žádného takového nepodařilo v rámci skupiny nalézt. Co se nám však podařilo, tak nalézt ragdolly ve zbarvení "blue mitted" a "blue colorpoint", kdy některé z nich můžete vidět na fotkách v tomto příspěvku.

 

anketa fotka 01      anketa fotka 02

 

anketa fotka 03

 

 

 V minulosti jsem prováděla i analýzu ragdollů na Slovensku a to od prvního importu v roce 2002 až do konce roku 2016. Pokud Vás zajímá, jaký byl trend během uplynulých 15ti let a zda výsledky z roku 2016 korespondují s výsledky naší ankety, tak můžete nakouknout do našeho článku Analýza ragdollů na Slovensku.

 

 

 

 

Tento web a jeho obsah (vč. grafické úpravy a uspořádání) je chráněn autorským právem dle zákona č. 121/2000 Sb. Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen "Autorský zákon") ve znění pozdějších předpisů. Jakékoliv použití díla či jeho části bez souhlasu vlastníka autorský práv může mít za následek postih v rámci občanskoprávního či trestního řízení, jakož i vznik odpovědnosti za škody způsobené nositeli majetkových práv ve smyslu ustanovení Občanského zákoníku a Trestního zákoníku, případně uplatnění jiných práv vyplývajících z Autorského zákona a dalších právních předpisů. 

 

Naposledy změněno čtvrtek, 30 srpen 2018 13:07